amzabawki.com

W naszych społeczeństwach, gdzie jak słyszymy, gospodarkę napędza wiedza i karmi informacja, a sukces zależy od edukacji, wiedza przestaje być rękojmią powodzenia, a wykształcenie nie dostarcza gwarantującej sukces wiedzy. Z.Bauman

Prace pisemne na studiach – jak je pisać, żeby otrzymywać rzeczywiście satysfakcjonujące oceny?

Studia to dość istotny czas w życiu każdego młodego człowieka, który powinien przygotowywać do efektywnej pracy zawodowej. Zaliczenie wielu przedmiotów opiera się na napisaniu prac na zadany przez prowadzącego temat. Zakończeniem studiów licencjackich, magisterskich oraz inżynierskich również jest pisemna praca, w niektórych przypadkach wymagająca zrealizowania przez studenta badań. Jak zaplanować pisanie tego rodzaju prac, bez względu na konieczną objętość czy tematykę, żeby zdążyć w terminie i mieć pewność, że praca będzie prezentowała zadowalający poziom?


mieszkanie - fotogram
Napisał: You Tube - Tomasz Szafarek
Na podstawie: http://www.flickr.com
mieszkanie - tableau
Napisał: You Tube - Tomasz Szafarek
Na podstawie: http://www.flickr.com
Co najważniejsze, należy rozpocząć od ustalenia tematu, o ile wykładowca ich nie przedstawił. Oczywiście, zawsze wskazane jest kierować się własnymi zainteresowaniami, wówczas bowiem praca może okazać się prawdziwą przyjemnością. Nieco inaczej będzie wyglądało pisanie prac zaliczeniowych, które najczęściej posiadają kilka lub kilkanaście stron, od stworzenia pracy, która ma być zakończeniem wszystkich lat studiów, jak między innymi praca magisterka.

Podobne zadanie pełnią dzisiaj również prace inżynierskie. Jeśli już ustaliło się temat, można zebrać bibliografię. Dużą pomocą w tym przypadku jest biblioteka, zwłaszcza większa, chociażby akademicka. Na szczęście, ogromna większość bibliotek jest otwarta do rzeczywiście późnych godzin oraz działa w weekendy, dzięki czemu skorzystanie z ich zasobów jest dla studenta dużo prostsze. Przygotowując bibliografię można chociaż powierzchownie zapoznać się z tematyką poszczególnych książek, żeby później móc wrócić do konkretnych rozdziałów.


Jeżeli bibliografia jest już gotowa oraz ma się przynajmniej podstawowe informacje na wybrany temat, można przystąpić do tworzenia szkieletu pracy, a więc określania tematyki wszystkich rozdziałów, w przypadku prac dyplomowych albo podpunktów, gdy chodzi o prace zaliczeniowe. Warto wypisać je na kartce, żeby później mieć możliwość łatwiej przystosować odpowiednią treść. Oczywiście zakończeniem całej pracy jest sprawdzenie jej pod kątem poprawności językowej. Nie powinny się w niej znaleźć najmniejsze błędy ortograficzne bądź składniowe.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-01-29 12:36:48