amzabawki.com

W naszych społeczeństwach, gdzie jak słyszymy, gospodarkę napędza wiedza i karmi informacja, a sukces zależy od edukacji, wiedza przestaje być rękojmią powodzenia, a wykształcenie nie dostarcza gwarantującej sukces wiedzy. Z.Bauman

Jak ułatwić sobie zadanie napisania pracy dyplomowej?

O ile przygotowanie pracy na zakończenie studiów licencjackich nie jest rzeczą trudną, to praca magisterka, a tym bardziej doktorska to dla wielu osób, w nawet wzorcowych studentów wyższa szkoła jazdy. Jak sprostać zadaniu napisania pracy dyplomowej kolejnego stopnia? Czym wyróżnia się taka praca?

studia - doktorzy
Napisał: http://sxc.hu
Na podstawie: http://sxc.hu
W każdej pracy dyplomowej należy zwrócić uwagę na konstrukcję. Jeśli chodzi o dokument jak praca magisterka konstrukcja powinna wyglądać zgodnie z opisem: strona z tytułem, podziękowania, spis treści, wstęp Rozdział I, Rozdział II,Rozdział III, Rozdział IV, podsumowanie, opcjonalnie wykaz tabel i ilustracji, bibliografia, na końcu streszczenia. Rzecz jasna trzeba pominąć wykaz tabel bądź ilustracji, jeśli nie zamierzamy zamieszczać w pracy owych części. Ważna jest także długość treści. Praca magisterska (z wyłączeniem bibliografii) powinna liczyć 60-120 stron. Zazwyczaj prace magisterskie są złożone z czterech rozdziałów, kiedy jednak tematyka pracy w sposób naturalny dzieli się na więcej rozdziałów, to nie powinniśmy na siłę wtłaczać jej w mniejszą ilość. Rozdziały dzielą się z kolei na podrozdziały, w których opisujemy kolejne zagadnienia dotyczące danego zjawiska. Należy pamiętać, by taką pracę na różnych jej etapach konsultować z promotorem. Możliwe jest, że po konsultacji, niektóre rozdziały bądź podrozdziały przygotowanej przez nas pracy okażą się zbędne, natomiast zabraknie takich, jakie powinny być w niej zawarte.

Aby uprościć sobie wykonanie pracy na konkretny temat na pewno warto przyjrzeć się zagadnieniu jakim jest praca magisterska po angielsku. Odnajdując takie dokumenty w obcym języku można dokonać rozeznania co powinniśmy zamieścić w naszej pracy. Jednocześnie ważne jest to, że praca magisterka po angielsku raczej nie spowoduje kopii treści, co zdarza się w sytuacji czytania tego typu prac w języku polskim, gdy mimowolnie zapamiętamy jakiś fragment i w nawet nieświadomy sposób umieszczamy skopiowaną treść w swojej pracy dyplomowej. Jeszcze większym wyzwaniem jest z pewnością praca doktorska.

Z tego powodu warto sięgać po takie wskazówki, które podniosą naszą wydajność, kiedy z powodu wszechogarniającego uczucia ciężaru jaki na siebie wzięliśmy, doświadczymy tak zwanej pustki w głowie. A przecież założenia praca doktorka to dzieło, które cechuje innowacyjność i ma podejmować nowe problemy czy metody badawcze. Chodzi w niej o oryginalność, więc w tym przypadku zwłaszcza nie możemy pozwolić na jakiekolwiek powielanie treści.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2016-08-25 11:55:38