amzabawki.com

W naszych społeczeństwach, gdzie jak słyszymy, gospodarkę napędza wiedza i karmi informacja, a sukces zależy od edukacji, wiedza przestaje być rękojmią powodzenia, a wykształcenie nie dostarcza gwarantującej sukces wiedzy. Z.Bauman

Przedszkola jako miejsce do rozwoju ciekawości i wyobraźni potomka

Przedszkole to miejsce, gdzie potomek dowiaduje się wielu nieznanych tematów, uzyskuje wiedzę, tworzy i eksperymentuje. W przedszkolu dziecko ma możliwość się dobrze bawić, kształtować ciekawość i fantazję. Może nauczać się niezależności nie tylko przy ubieraniu się, jedzeniu, lecz też w podejmowaniu decyzji i radzeniu sobie z kłopotami.

Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych z Warszawy
Napisał: Russell Stringfield
Na podstawie: http://www.flickr.com
Przedszkole Warszawa Ursus ma na celu kształtowanie relacji z innymi dziećmi. Znaczenie gromady rówieśniczej jest ogromne, to w niej maluch analizuje przeróżne uczucia, postanowienia, postępowania. To w niej doświadcza pierwszych sukcesów i porażek. Istota ludzka od najmłodszych lat pragnie więc grupy, ażeby się w pełni rozwijać.
Zintegrowane programy kierowane do małych dzieci posiadają wielkie znaczenie dla ich rozkwitu intelektualnego i psychospołecznego. Współcześnie mówi się wiele o niepełnosprawności i osobach niepełnosprawnych. O konieczności wspomagania, wyrozumiałości i społecznej akceptacji. Natomiast cały proces włączania jednostki niepełnosprawnej do społeczeństwa nie rozpoczyna się w szkole, ani na rynku pracy, lecz już w najmłodszych latach, w wieku przedszkolnym.

Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych Warszawa obok normalnych zajęć wychowawczo-dydaktycznych gwarantuje codzienną rehabilitację dostosowaną do indywidualnych wymogów i możności malucha, pogłębioną pieczę psychopedagogiczną w formie specjalistycznych ćwiczeń logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, także różnych o zakresie terapeutycznym. Struktura edukacji zapewnia maluchom niepełnosprawnym pobieranie wykształcenia we wszelkich rodzajach oddziałach. W każdej placówce, do której uczęszcza dziecko niepełnosprawne, dyrektor, również załoga wychowawcza zobowiązana jest do stworzenia stosownych warunków lokalowych, dopasowanych do wymogów dziecka, oraz dbać o pojedyncze programy terapeutyczne i rewalidacyjne. Niezależnie od jednostki na jaką zdecydują się opiekunowie dziecka niepełnosprawnego, winni spodziewać się dobrej opieki i pomocy ze strony terapeutów, nauczycieli, także dyrekcji.

Opiekunowie dziecka niepełnosprawnego powinni zdecydować się na takie przedszkole, albowiem otacza ono specjalistyczną opiekę nad dziećmi z dysfunkcjami sprzężonymi, maluchami z dziecięcym porażeniem mózgowo-rdzeniowym i umożliwia kompetentną opiekę każdemu dziecku.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2016-08-11 10:14:23